top of page
20220321_135855.jpg

Żłobek

Otulamy

Jak u Mamy

PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ

Madzia1.jpg

Nasza Misja

W Otulamy chcemy wyznaczać nową drogę w opiece nad dziećmi,

w miejscu, które od progu pachnie domem, gdzie budowanie autentycznych relacji z Dzieckiem jest ważniejsze niż kolejny wyszukany sposób wychowywania.

Nasze cele

W naszym świecie nie ma grzecznych i niegrzecznych Dzieci, jest po prostu mały człowiek ze swoimi emocjami, który potrzebuje kompetentnego dorosłego potrafiącego nakreślić zdrowe granice i je respektować. Chcemy by Otulamy było dla Dzieci miejscem, gdzie czują się rozumiane i uczą się szacunku do siebie i do otaczającego ich świata.

Monika1.jpg

Wasze opinie

Najcudowniejsze miejsce dla dzieci! Córka czuje się fantastycznie w żłobku Otulamy. Od początku Ciocie dbały o wspaniałą atmosferę, tak aby dzieci czuły się tam bezpiecznie. Idealna adaptacja, ciekawe zajęcia i przede wszystkim dużo miłości i ciepła. Córka bardzo chętnie chodzi do żłobka, bez łez, wręcz nie może doczekać się kolejnego dnia. Rodzice nie muszą przejmować się powrotem do pracy [...]

Karolina

Dotacja Gminy Miejskiej Kraków

W 2023 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica. Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków; e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

bottom of page