top of page
20220321_135855.jpg

Żłobek

Otulamy

Jak u Mamy

PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ

Madzia1.jpg

Nasza Misja

W Otulamy chcemy wyznaczać nową drogę w opiece nad dziećmi,

w miejscu, które od progu pachnie domem, gdzie budowanie autentycznych relacji z Dzieckiem jest ważniejsze niż kolejny wyszukany sposób wychowywania.

Nasze cele

W naszym świecie nie ma grzecznych i niegrzecznych Dzieci, jest po prostu mały człowiek ze swoimi emocjami, który potrzebuje kompetentnego dorosłego potrafiącego nakreślić zdrowe granice i je respektować. Chcemy by Otulamy było dla Dzieci miejscem, gdzie czują się rozumiane i uczą się szacunku do siebie i do otaczającego ich świata.

Monika1.jpg

Wasze opinie

Najcudowniejsze miejsce dla dzieci! Córka czuje się fantastycznie w żłobku Otulamy. Od początku Ciocie dbały o wspaniałą atmosferę, tak aby dzieci czuły się tam bezpiecznie. Idealna adaptacja, ciekawe zajęcia i przede wszystkim dużo miłości i ciepła. Córka bardzo chętnie chodzi do żłobka, bez łez, wręcz nie może doczekać się kolejnego dnia. Rodzice nie muszą przejmować się powrotem do pracy [...]

Karolina

Dotacja Gminy Miejskiej Kraków

W 2024 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez
Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji,
pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej
od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę
wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie
zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x3,50zł.
W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków
udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6,00zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu
na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.
Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych
na terenie miasta Krakowa.
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 97 97, pokój nr 34
e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

bottom of page